دانشجویی
  • ۱۰۰ مگابایت فضا
  • ۱ گیگابایت پنهای باند
هاست نقره‌ای
  • ۱ گیگابایت فضا
  • ۲۰ گیگابایت پنهای باند
هاست طلایی
  • ۵ گیگابایت فضا
  • ۶۰ گیگابایت پنهای باند
هاست برلیان
  • ۳۰ گیگابایت فضا
  • نامحدود پنهای باند