سایت خبری

مناسب برای شرکت‌ها، خبرگزاری‌ها، وبلاگ‌های شخصی و...

فروشگاه اینترنتی

مناسب برای انواع فروشگاه نظیر کارخانه‌ها، گالری‌های هنری و...

انجمن گفتگو

مناسب برای گروه‌های هواداری، بحث و گفتگو و تبادل نظر و...

سایت شرکتی + فروشگاه

مناسب برای کسب و کارهای بزرگ و حرفه‌ای