بیشتر کاربران دامون گیلک بوده و یا از ساکنین گیلان و مازندران هستند. همچنین مقر اصلی دامون در رشت قرار دارد. به همین خاطر در کنار زبان فارسی شما می‌توانید با زبان‌های گیلکی و انگلیسی نیز با ما در ارتباط باشید.

استفاده از زبان‌های گیلکی و انگلیسی به چند دلیل توسط دامون پشتیبانی می‌شوند:

  • کاربران ما تسلط بیشتری به زبان گیلکی دارند
  • انگلیسی زبان مناسب‌تری (به نسبت فارسی) برای بیان توضیحات فنی است
  • راحتی کاربران یکی از اهداف اصلی دامون است

ما پرسنل خود در واحدهای فروش، پشتیبانی و روابط عمومی را ملزم به تسلط کامل به زبان‌های گیلکی، انگلیسی و فارسی کرده‌ایم.